Sběr projektových záměrů

MAS MOST Vysočiny realizuje v území širokou škálu podpor zaměřenou na potřeby místních aktérů – obcí, podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů. Pro zacílení jednotlivých podpor je nutné mít zmapovanou absorpční kapacitu území, tj. konkrétní projektové záměry. Proto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o zadání Vašeho záměru do naší databáze prostřednictvím elektronického formuláře. Mapování absorpční kapacity je nezbytné pro cílené zajištění podpory Vašich projektových záměrů.

Formulář pro sběr projektových záměru v území MAS MOST Vysočiny naleznete pod odkazem:

https://forms.gle/f1cJghNRNba1PqPa7

Sběr projektových záměrů probíhá průběžně. Databáze je neveřejná a je určena jen pro potřeby MAS. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí