Zápisy a usnesení

Dozorčí rada

2023

pdfZápis z jednání dozorčí rady (14.6.2023)-2.pdf

pdfZápis z jednání dozorčí rady (7.6.2023)-1.pdf

2022

pdfZápis z jednání dozorčí rady (22.6.2022).pdf

2021

pdfZápis z jednání dozorčí rady (24.6.2021).pdf

pdfZápis z jednání dozorčí rady (25.5.2021).pdf

 

2020

pdfZápis z jednání dozorčí rady (11.9.2020).pdf

 

pdfZápis z jednání dozorčí rady (28.5.2020).pdf

 pdfZápis z jednání dozorčí rady (2.3.2020).pdf

  

2019

pdfZápis z jednání Dozorčí rady (12. 12. 2019)

 2018

 docxZápis z jednání Dozorčí rady (27.06.2018)

2017   

docxZápis z jednání Dozorčí rady (14.2.2017)

docxZápis z jednání Dozorčí rady (15.03.2017)

2016
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (4.3.2016)

2015
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (27.2.2015)

2014
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (26.6.2014)

2013
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (16.12.2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí