Kontakt

MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí


Kancelář MAS
kontaktní osoba:
Mgr. Naděžda Jašová

konzultační hodiny:
úterý 9:30 - 15:00 hodin

Jméno Pozice Mobil
Mgr. Milan Dufek ředitel +420 606 738 265
Mgr. Naděžda Jašová Manager SCLLD, projekt MAP +420 774 493 522, +420 778 716 960
Ing. Helena Bučková předsedkyně správní rady +420 724 185 921
JUDr. Diana Kutnerová Dotace IROP +420 731 112 713
Mgr. Zuzana Syslová Dotace PRV +420 770 146 071
Ing. Jitka Kourková Projekt MAP +420 773 377 345
Ing. Monika Bližňáková Projekt MAP +420 604 795 060

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí