Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí