Jednací řády

 Nejvyšší orgán MAS MOST Vysočiny

pdfJednací_řád_NO.pdf (schválený 18.9.2020)

pdfNejvyšší_orgán.pdf (schválený 19.2.2015)-neplatný

Rozhodovací orgán MAS MOST Vysočiny

pdfJednací_řád_RO-final.pdf  (schválený 18.9.2020)

pdfJednací_řád_RO.pdf (schválený 19.6.2019)-neplatný

pdfJednací_řád_RO.pdf (schválený 28.2.2018)-neplatný

Výběrový orgán MAS MOST Vysočiny

pdfJednací_řád_VO.pdf (schválený 18.9.2020)

pdfJednací_řád_VO.pdf (schválený 19.6.2019)-neplatný

pdfJednací_řád_VO.pdf (schválený 20.3.2018)-neplatný

Kontrolní orgán MAS MOST Vysočiny

pdfJednací_řád_KO.pdf (schválený 18.9.2020)

pdfJednací_řád_KMO.pdf - neplatný

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí