Projekty MAS - SCLLD

Operační program zaměstnanost plus (OPZ+)

Od 1. dubna 2023 realizuje MAS MOST Vysočiny projekt  "Akční plán SCLLD pro OPZ+ MAS MOST Vysočiny". Projekt bude realizován do 31.3.2026.

Celkové způsobilé výdaje činí 9 558 277 Kč.

  • Projekt je zaměřen na podporu komunitní práce ve vybraných obcích MAS MOST Vysočiny, na zaměstnávání osob z vybraných cílových skupin.
  • Další aktivitou projektu je zřízení dětského komunitního klubu pro zdravotně znevýhodněné děti. Pro tyto děti bude jednou ročně pořádán venkovský komunitní tábor.

Animační činnost:

pdfZápis-Valná hromada_Mikroregionu_VMB-16.6.2022.pdf

pdfZápis-Velká_Bíteš-14.9.2022.pdf

pdfZápis-Velká_Bíteš-31.8.2022.pdf

pdfZápis-Měřín-30.8.2022.pdf

pdfZápis-Ořechov-26.8.2022.pdf

pdfZápis-Kozlov-18.8.2022.pdf

pdfZápis-Osová_Bítýška-8.3.2022.pdf

pdfZápis-Charita-2.3.2022.pdf

pdfZápis-Charita-25.1.2022.pdf

Prezentace:

pptxPředstavení_OPZ+_Valná_hromada.pptx

Příprava strategie 2021-2027

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) 

pdfStrategie-Kvalita_života_III-CLLD_21_04_135.pdf

SCLLD MAS MOST Vysočiny je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.

Tvorba SCLLD 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 vytváří MAS MOST Vysočiny ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie jsou v území vyplňovány dotazníky ze strany obyvatelů, představitelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také shromažďuje záměry z celého území od dalších zainteresovaných subjektů subjektů, bude pořádat komunitní projednávání v rámci obcí, mikroregionu apod.

V programovém období 2021–2027 bude realizována strategie MAS MOST Vysočiny na území 61 obcí. Území se oproti současnému programovému období rozšíří o 2 obce.

Dotazníkové šetření bylo uzavřeno a v současné době probíhá vyhodnocení došlých odpovědí.

 

Seznam obcí

Mapa území MAS pro období 2021-2027

MAPA MAS FINAL DATA 01 copy

Podkladové materiály a výstupy týkající se tvorby SCLLD:

Podklady z konání focus group

Zápis z jednání FG Životní prostředí

Fotografie Focus group

Podklady z veřejného projednávání

Zápis veřejného projednávání

Fotografie

Výsledky dotazníkového šetření

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí