Fakturační údaje

MOST Vysočiny, o.p.s.

Náměstí 17

Velké Meziříčí

594 01

IČO: 26943662

Č.ú. ČS a.s.3357707379/0800

Datová schránka: v6nkmjz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí