Integrovaná regionální rozvojová strategie na léta 2004 - 2013

Kvalita života

Strategie byla přijata Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko jako základní strategický dokument mikroregionu.

Místní akční skupina MAS MOST Vysočiny, o.p.s. vypracovala tuto Integrovanou rozvojovou strategii pro region jako společný živý strategický dokument pro rozvoj na roky 2004 – 2013, tedy až do konce příštího programovacího období EU.

Dokument přináší nové myšlenky, integruje a doplňuje předchozí strategie a je v souladu se strategickými dokumenty krajů Vysočiny a Jihomoravského na jejichž území se rozkládá.

Cestou naplňování vize Inegrované rozvojové strategie chce MAS MOST Vysočiny, o.p.s přispět ke kvalitě života jejích obyvatel ve všech oblastech a umožnit regionu prezentovat se jako moderní evropský region.

Sociodemografická analýza regionu Velkomeziříčsko Bítešsko

Region Velkomeziříčsko-Bítešsko leží z převážné části na území spadající pod Velké Meziříčí - obec s rozšířenou působností ve východní části kraje Vysočina. Východní části leží na území kraje Jihomoravského. Na jih od regionu leží území bývalého okresu Třebíč, na západní straně region ohraničuje bývalý okres Jihlava. Ze severu je území definováno hranicí s územími obcí Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem. Regionu se v ekonomické oblasti daří využívat výhody dálnice D1, která jej protíná od západu na východ.

mapa

 

 

Region vznikl na území 71 obcí s celkovou katastrální výměrou 55.222 ha a s 37.422 obyvateli. Lesní plochy zabírají 15.831 ha, orná půda 26.685 ha. O obcích z jižní a východní části se datují první písemné zmínky z 12. – 14. století. O obcích ze západní části máme první písemné zmínky z 13.-15. století.
Největšími obcemi regionu jsou Velké Meziříčí a Velká Bíteš.

Ke stažení:

pdfIntegrovaná regionální rozvojová strategie na léta 2004 - 2013

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí