9. výzva Programu rozvoje venkova

Název SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MOST Vysočiny na období 2021–2027 – Kvalita života II

 

Termín příjmu žádostí:

1. 2. 2023 – 3. 3. 2023

 

Termín registrace na RO SZIF:         

3. 5. 2023

 

Místo podání žádostí:

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

 

 

Seznam přijatých žádostí v rámci 9. výzvy PRV:

 

pdfSeznam přijatých žádostí-výzva č.9.pdf

pdfZápis z jednání Výběrového orgánu-30.3.2023.pdf

pdfZápis z jednání Rozhodovacího orgánu-13.4.2023.pdf

pdfZápis z jednání Rozhodovacího orgánu-24.4.2023.pdf

pdfSeznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy č.9.pdf

 

Text Výzvy

 

pdfVýzva č.9.pdf

xlsxPočet obyvatel k 1.1.2022.xlsx

pdfPříloha č.2-Podpořené projekty v rámci PRV.pdf

 

Upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu prominutí sankce u ukončeného projektu z výzvy č. 7, dochází ke snížení celkové alokace na 9. výzvu MAS MOST Vysočiny. Celková nová alokace na výzvu č. 9 nyní činí 2 587 790 Kč!!! 

Alokace na výzvu musí odpovídat schválenému finančnímu plánu SCLLD, tzn. že nesmí dojít k překročení částky alokace MAS stanovené pro celé programové období. 

  

Vypsaná Fiche – 1

 

Základní informace k fichi 1 a schválené znění fiche ŘO PRV

Investice do zemědělských podniků: 2 910 928,- Kč

 

pdfSchválené znění Fiche 1.pdf

pdfZákladní informace k Fichi 1.pdf

 

  

Pozvánka na seminář pro žadatele výzvy č. 9 Programu rozvoje venkova č. 9

pdfPOZVÁNKA na seminář pro žadatele.pdf

 

Prezentace

pptxFiche_1

pptxPRV_celek

 

Základní dokumenty k výzvě 

pdfPravidla k 19.2.1.pdf

pdfPravidla MAS k 19.3.1.pdf

pdfInterní postupy MAS PRV-2023.pdf

pdfEtický kodex.pdf

pdfJednací řád VO.pdf

pdfJednací řád RO.pdf

pdfJednací řád KO.pdf

pdfPříručka pro zadávání veřejných zakázek.pdf

pdfPříručka pro publicitu PRV verze 6.pdf

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí